Souhlas se zpracováním osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vydané Ministerstvem vnitra ČR, nahrazující zákon č. 101/2000 Sb., ukládá zaměstnavateli práva a povinnosti, mezi něž mimo jiné patří i povinnost informovat zaměstnance, případně subdodavatele o právech, týkající se ochrany osobních údajů zaměstnance, respektive subdodavatele o přístupu k osobním údajům, zpracování, zabezpečení a předávání osobních údajů třetí osobě.

Údaje, které shromažďujeme
Jedná se především o informace z občanských průkazů, živnostenských listů a profesních dokumentů, jako jsou telefonní čísla, e-mailové adresy, data narození, bydliště nebo například místa narození.

Proč tyto údaje shromažďujeme
Tyto osobní údaje můžeme používat pro účely související s poskytováním služeb vaší osobou naší společnosti, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavírání smluv nebo poskytování služeb a produktů vaší osobě.

Kdo má k údajům přístup a jak jsou zabezpečeny
K osobním údajům májí přístup výhradně zaměstnanci v kanceláři společnosti SVTECH s.r.o., na vyžádání popřípadě zákazník společnosti, u kterého zaměstnanec či subdodavatel pracuje. Tato citlivá data jsou bezpečně uložena v sídle společnosti SVTECH s.r.o. V elektronické podobě jsou některá data uchovávána v důkladně zabezpečené firemní datové síti s nulovým přístupem do sítě zvenčí.

Společnost:

SVTECH s.r.o.
Českobratrská 88, 535 01 Přelouč
IČO: 03957225
DIČ: CZ03957225